FOTOGRAFIE

Fotografie huwelijken, kinderen, reportages, recepties, ...

 

Vaak wordt bij een de organisatie van feesten en in het bijzonder huwelijken of communie/lentefeesten gespaard op het budget van fotografie en wordt beroep gedaan
op een kennis, familie of vrienden.
In veel gevallen heeft het koppel achteraf spijt dat ze niet beschikken over professionele foto's van deze unieke dag.

 

Huwelijken

Vrienden of kennissen hebben misschien wel kennis van fotografie maar weten door gebrek aan ervaring niet wat de precieze momenten zijn wanneer een specifieke foto moet gemaakt worden van o.a. de ondertekening van het register,het aansteken van de kaars, de uitspraak van de geloftes en het ringen van de vingers, ...

 

Zowel voor burgerlijke als kerkelijke huwelijken staat All-By-One zelf in voor fotografie.

Soms is het burgerlijk huwelijk op een andere dag dan het kerkelijk huwelijk en worden hiervan geen foto's gemaakt. Werken jullie met All-By-One dan zal ook op die dag een fotograaf aanwezig zijn.

Vaak is het burgerlijk en kerkelijk huwelijk op dezelfde dag gepland. Samen met een uitgewerkte dagindeling zal ook bepaald worden wanneer wat en wie gefotografeerd zal worden.

 

All-By-One biedt verschillende pakketten aan.


Kiezen jullie voor Brigitte als fotografe voor een hele dag (minimum 12 uur) dan staat zij gratis is voor de verzorging van de dagplanning en ceremoniebegeleiding de dag zelf.
Zo sparen jullie een ceremoniemeester of -dame uit.


Jullie kunnen ook alleen voor Brigitte kiezen als weddingplanner, ceremoniedame en/of ceremoniespreker. Zij kan ook jullie verhaal vertellen als storytelller/ceremoniespreker.
Ook hier speciale prijsaanbiedingen.

Zie www.weddingplanner-allbyone.be